องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 

 

 


  การประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือแล...
   

ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ปากแพรก ร่วมกับ ผอ.รพสต.ปากแพรก , ผอ.รพสต.บ้านใน ร่วมประชุมกำหนดแน...

  กิจกรรมการประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำ...
   

คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ร่วมดำเนินการ/กิจกรรมส่งเสริมหน่วยงาน ...

  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ลดปริมาณขยะ ง่ายนิดเดียวด้วยหลัก 3R
   

ลดปริมาณขยะ ง่ายนิดเดียวด้วยหลัก 3R

 


 
 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555