องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 

 

 


  ภาระกิจท่านนายกปราโมทย์ เพชรรัตน์
   โครงการ อบต.ปากแพรก พบประชาชน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่...
  ภารกิจท่านนายกปราโมทย์ เพชรรัตน์
  กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำป...
 


 
 

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555