องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 

  ออกหน่วยตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษส...
  ตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกวิภาวดี (น้ำตกบ้าน...
  กิจกรรมเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเห...
  กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกวิภาวดี
 


 
 

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555