องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางปณิตตรา นิลเอก

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ