องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 484 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]8
2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ “ชุมชนบ้านท่าโก ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)” [ 5 ก.พ. 2567 ]6
3 MOU โครงการสถานศึกษาสีขาว [ 9 ม.ค. 2567 ]5
4 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (อบต.ท่าข้าม) [ 6 พ.ย. 2566 ]12
5 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น(เทศบาลกรูด) [ 6 พ.ย. 2566 ]11
6 ประชาสัมพันธ์รับโอน ปลัด อบต. (อบต.น้ำจืดน้อย จ.ระนอง) [ 3 ต.ค. 2566 ]25
7 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]24
8 ประกาศกรมปศุสัตว์ [ 21 ก.ค. 2566 ]31
9 มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 11 ก.ค. 2566 ]31
10 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 พ.ค. 2566 ]45
11 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 27 มี.ค. 2566 ]43
12 รับสมัครจ้างเหมาบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอดอนสัก [ 23 มี.ค. 2566 ]45
13 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 7 มี.ค. 2566 ]57
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.พ. 2566 ]90
15 ข้อบัญญัติ อบต.ปากแพรก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]46
16 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร [ 25 ม.ค. 2566 ]91
17 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2566 ]81
18 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2566 ]73
19 คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 ม.ค. 2566 ]44
20 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.ปากแพรก [ 4 ม.ค. 2566 ]59
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25