องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 478 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]1
2 ประกาศกรมปศุสัตว์ [ 21 ก.ค. 2566 ]10
3 มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 11 ก.ค. 2566 ]11
4 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 พ.ค. 2566 ]22
5 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 27 มี.ค. 2566 ]22
6 รับสมัครจ้างเหมาบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอดอนสัก [ 23 มี.ค. 2566 ]23
7 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 7 มี.ค. 2566 ]29
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.พ. 2566 ]67
9 ข้อบัญญัติ อบต.ปากแพรก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]27
10 คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 ม.ค. 2566 ]27
11 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.ปากแพรก [ 4 ม.ค. 2566 ]33
12 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร [ 26 ธ.ค. 2565 ]58
13 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]55
14 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]48
15 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกและประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) [ 20 ต.ค. 2565 ]35
16 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]7
17 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ อถล. [ 13 ก.ย. 2565 ]9
18 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส [ 20 ก.ค. 2565 ]36
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 16 มิ.ย. 2565 ]102
20 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 10 มิ.ย. 2565 ]59
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24