องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

สถานที่ท่องเที่ยว

ประวัติ น้ำตกวิภาวดี

         น้ำตกวิภาวดี (น้ำตกบ้านใน) น้ำตกเล็กๆที่ชาวสุราษฎร์ฯ และใกล้เคียง นิยมเข้ามาเที่ยวพักผ่อน เล่นน้ำ ทานอาหารกันริมน้ำตก เพราะน้ำตกบ้านในอยู่ริมถนนสายสุราษฎร์ฯ-นครศรีธรรมราช การเดินทางไปมาสะดวกมาก น้ำตกบ้านในมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า น้ำตกวิภาวดี ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดี รังสิต ซึ่งในการเสด็จเยี่ยมเมืองดอนสักครั้งแรก เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2513 พระองค์ได้เสด็จมาทางรถยนต์ ในเส้นทางถนนลูกรัง ที่เต็มไปด้วยฝุ่นดินแดง พระองค์ได้ประทับแรมที่น้ำตกบ้านใน 1 คืน รุ่งขึ้นได้ปฏิบัติพระกรณีกิจที่โรงเรียนวัดคีรีวงศ์ แล้วเสด็จต่อไปยังวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ที่ดอนสักต่อไป และชื่อน้ำตกวิภาวดีนี้ยังเป็นชื่อเรียกของน้ำตกอีกแห่งหนึ่ง คือน้ำตกวิภาวดี (น้ำตกคลองพาย) ที่กิ่งอำเภอวิภาวดี ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระองค์หญิงที่ได้ทรงดูแลสารทุกข์สุกดิบ ต่างพระเนตรพระกรรณในองค์พระบาทสมเด็จพระเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร จนพระองค์ต้องสิ้นชีพิตักษัย ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
           น้ำตกวิภาวดี (น้ำตกบ้านใน ) เป็นสายน้ำที่ไหลตามลำคลองบ้านใน ที่เป็นลำธารหิน ผ่านผืนป่าร่มครึ้ม บางช่วงก็ถูกปิดกันด้วยโขดหิน เกิดเป็นน้ำตกเตี้ยๆ ให้ได้พักผ่อน ในความร่มรื่น และฉ่ำเย็นของสายน้ำ ทางตอนเหนือของธารน้ำก็มีแอ่งน้ำให้เล่นอีกแห่งหนึ่งที่บริเวณสำนักสงฆ์เวฬุวัน ซึ่งค่อนข้างจะเงียบสงบ ส่วนที่น้ำตกบ้านในจะมีบรรยากาศที่คึกคักมากกว่า ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยว และยังมีร้านอาหารประเภทร้านอาหารอีสานคอยบริการอีกด้วย ซึ่งร้านค้าเหล่านี้เคยสร้างปัญหาให้น้ำตกบ้านในมาระยะหนึ่ง เพราะมีการปลูกสร้างรุกล้ำเข้ามาชิดธารน้ำมากเกินไป จนสร้างทัศนวิสัยที่ไม่ดีให้กับน้ำตกบ้านใน แต่ปัจจุบันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นได้รับการแก้ไขค่อนข้างดี น้ำตกบ้านใน พร้อมให้ความสดชื่น สนุกสนาน ในยามพักผ่อนกับครอบครัว หรือผ่อน
คลายความเหนื่อยล้าในการเดินทาง