องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 417 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่าวสิชล บ้านคลองกัด หมู่ที่ 16 [ 1 ก.พ. 2566 ]3
2 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาอุทิศ (นายสัมฤทธิ์-นายแนม) บ้านคลองกัด หมู่ที่ 4 [ 1 ก.พ. 2566 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) [ 30 ม.ค. 2566 ]2
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาอุทิศ (นายสัมฤทธิ์-นายแนม) หมู่ที่ 4 [ 30 ม.ค. 2566 ]2
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่าวสิชล บ้านคลองกัด หมู่ที่ 16 [ 30 ม.ค. 2566 ]2
6 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่าวสิชล บ้านคลองกัด หมู่ที่ 16 ตำบลปากแพรก [ 29 ธ.ค. 2565 ]4
7 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาอุทิศ (นายสัมฤทธิ์-นายแนม) หมู่ที่ 4 บ้านเขาพระอินทร์ ตำบลปากแแพรก [ 29 ธ.ค. 2565 ]5
8 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทราย-บ่อวัว หมู่ที่ 9 [ 4 พ.ย. 2565 ]16
9 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 [ 4 พ.ย. 2565 ]18
10 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]14
11 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวิวาทสามัคคี หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2) [ 18 ต.ค. 2565 ]20
12 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รร.บ้านใหม่สามัคคี-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 [ 18 ต.ค. 2565 ]20
13 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมบูรณ์-เขากุล หมู่ที่ 8 [ 6 ต.ค. 2565 ]17
14 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแทง-บ้านนายนบ หมู่ที่ 12 [ 6 ต.ค. 2565 ]20
15 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยวิวาทสามัคคี หมู่ที่ 3 [ 3 ต.ค. 2565 ]22
16 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายจำรัส-วิจิตรไชยคราม หมู่ที่ 2 [ 3 ต.ค. 2565 ]18
17 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสวนสาธารณะหนองเต่า หมู่ที่ 5 [ 3 ต.ค. 2565 ]19
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 [ 21 ก.ย. 2565 ]23
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทราย-บ่อวัว หมู่ที่ 9 [ 20 ก.ย. 2565 ]21
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมบูรณ์-เขากุล ม.8 [ 19 ก.ย. 2565 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21