องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 490 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายเขาแทง หมู่ที่ 12 บ้านเขาแทง [ 8 พ.ค. 2567 ]1
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย รร.บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี [ 8 พ.ค. 2567 ]6
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายเขาเหมน หมู่ที่ 4,6,8 หมู่ที่ 6 บ้านป่าอม [ 8 พ.ค. 2567 ]0
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายสี่แยกคลองคราม-เขาเหมน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 8 บ้านคลองคราม [ 8 พ.ค. 2567 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านท่าโก [ 26 เม.ย. 2567 ]6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-บ่อโยก หมู่ที่ 13 บ้านเขาหลวง [ 26 เม.ย. 2567 ]7
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านท่าโก [ 10 เม.ย. 2567 ]9
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-บ่อโยก หมู่ที่ 13 บ้านเขาหลวง ตำบลปากแพรก [ 10 เม.ย. 2567 ]7
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-บ่อโยก หมู่ที่ 13 บ้านเขาหลวง ตำบลปากแพรก [ 10 เม.ย. 2567 ]8
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านท่าโก [ 10 เม.ย. 2567 ]11
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนายจำรัส-วิจิตร ไขยคราม บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 [ 2 เม.ย. 2567 ]9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนเสาธง ต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนสัก บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7 [ 2 เม.ย. 2567 ]6
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านใน หมู่ที่ 1 [ 2 เม.ย. 2567 ]7
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายคลองกัด-ป่าอม หมู่ที่ 16 บ้านคลองกัด [ 2 เม.ย. 2567 ]6
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 26 มี.ค. 2567 ]8
16 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนายจำรัส-วิจิตร ไชยคราม บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 [ 20 มี.ค. 2567 ]12
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านใน หมู่ที่ 1 [ 20 มี.ค. 2567 ]8
18 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายคลองกัด-ป่าอม หมู่ที่ 16 บ้านคลองกัด [ 20 มี.ค. 2567 ]7
19 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายดอนเสาธง ต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนสัก บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7 [ 20 มี.ค. 2567 ]5
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านใน หมู่ที่ 1 [ 20 มี.ค. 2567 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25