องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 (14 ก.พ. 2567) [ 20 ก.พ. 2567 ]1
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 1 (15 ธ.ค. 2566) [ 22 ธ.ค. 2566 ]2
3 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 2 (19 ก.ย. 2566) [ 25 ก.ย. 2566 ]20
4 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 (13 ก.ย. 2566) [ 18 ก.ย. 2566 ]21
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 (15 พ.ค. 66) [ 22 พ.ค. 2566 ]38
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 (13 ก.พ. 66) [ 23 ก.พ. 2566 ]54
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 (15 ธ.ค. 65) [ 23 ธ.ค. 2565 ]50
8 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 (19 ก.ย. 65) [ 22 ก.ย. 2565 ]62
9 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 (13 ก.ย. 65) [ 19 ก.ย. 2565 ]66
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 (15 ส.ค. 65) [ 22 ส.ค. 2565 ]71
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 (9 พ.ค. 65) [ 16 พ.ค. 2565 ]102
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 (7 ม.ค. 65) [ 17 ม.ค. 2565 ]72
13 รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2565 (4 ม.ค. 65) [ 6 ม.ค. 2565 ]123
14 การประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]76
15 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]74
16 การประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]81
17 การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]77
18 การประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]81
19 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]178
20 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]207
 
หน้า 1|2