องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
  โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาฯ ประจำปี 2567[วันที่ 2024-07-01][ผู้อ่าน 6]
 
  ออกหน่วยตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษส...[วันที่ 2024-04-22][ผู้อ่าน 47]
 
  ตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกวิภาวดี (น้ำตกบ้าน...[วันที่ 2024-04-11][ผู้อ่าน 29]
 
  กิจกรรมเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเห...[วันที่ 2024-04-11][ผู้อ่าน 30]
 
  กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกวิภาวดี[วันที่ 2024-04-02][ผู้อ่าน 31]
 
  ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา[วันที่ 2024-03-29][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมผลิตนวัตกรรม "พี่ช้างจับมือ"ภายใต้โครงการร้...[วันที่ 2024-03-27][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการสานพลังบูรณาการเครือข่ายท้องถิ่นสู่การขับเค...[วันที่ 2024-03-25][ผู้อ่าน 23]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน (หมู่ที่ 12 บ้านเขาแทง)[วันที่ 2024-03-20][ผู้อ่าน 17]
 
  พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล ศพด.บ้านคลองกัด[วันที่ 2024-03-19][ผู้อ่าน 15]
 
  วันท้องถิ่นไทย 2567[วันที่ 2024-03-18][ผู้อ่าน 27]
 
   โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ [วันที่ 2024-03-12][ผู้อ่าน 24]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11