องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหาร่สวนตำบลป...[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 279]
 
  การประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือแล...[วันที่ 2021-03-26][ผู้อ่าน 499]
 
  กิจกรรมการประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำ...[วันที่ 2021-03-10][ผู้อ่าน 428]
 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[วันที่ 2020-10-30][ผู้อ่าน 425]
 
  ลดปริมาณขยะ ง่ายนิดเดียวด้วยหลัก 3R[วันที่ 2020-10-30][ผู้อ่าน 365]
 
  ประกาศใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคั...[วันที่ 2020-10-30][ผู้อ่าน 307]
 
  ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชม. วันเข้าพรรษ...[วันที่ 2020-10-30][ผู้อ่าน 219]
 
  การประหยัดพลังงาน[วันที่ 2020-02-07][ผู้อ่าน 312]
 
  วันปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ 18 พฤษภาคม ของทุกปี[วันที่ 2019-06-20][ผู้อ่าน 464]
 
  กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม ประจำเดือนมีนาคม 2562[วันที่ 2019-03-06][ผู้อ่าน 617]
 
  การรณรงค์ลดโลกร้อน[วันที่ 2019-03-01][ผู้อ่าน 281]
 
  ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย [วันที่ 2016-07-25][ผู้อ่าน 1689]
 

หน้า 1|2|3|4