องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ป...[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 1]
 
  บริจาคชุดตรวจ ATK ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 2]
 
  กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 0]
 
  กิจกรรมวันสงกรานต์ [วันที่ 2023-04-28][ผู้อ่าน 1]
 
  จุดตรวจเทศกาลสงกรานต์[วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 0]
 
  ประชุมติดตามเพื่อขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบริ...[วันที่ 2023-03-31][ผู้อ่าน 0]
 
  เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย กับชมรมผู้สูงอายุบ้านใน[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 0]
 
  ปรับปรุงถนน[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 0]
 
  คณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองศก[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 0]
 
  กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 0]
 
  ร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ปากแพรก[วันที่ 2023-02-21][ผู้อ่าน 0]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7