องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง
     นางสิรินันท์  ลั่นนาวา    
    ครู    
 
-ว่าง-   -ว่าง-
 ผู้ดูแลเด็ก
  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

 
  นางจิตลวรรณ  รอดนิตย์ -ว่าง-
   ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)