องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง
     นางสิรินันท์  ลั่นนาวา    
    ครู    
 
-ว่าง-    นางสาวหทัยรัตน์  เกิดวัน
 ผู้ดูแลเด็ก
  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)


 
  นางจิตลวรรณ  รอดนิตย์ นางสาวปิ่นอนงค์ บุญคง

   ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)