องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ตั้งอยู่เลขที่ 364 หมู่ที่ 16 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ 077- 954214 /โทรสาร 077- 954215


 
แผนที่ อบต.