องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 49 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2564 ]220
2 ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและดิตแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 8 ต.ค. 2564 ]174
3 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 4 ต.ค. 2564 ]194
4 ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 4 ต.ค. 2564 ]151
5 ผังขั้นตอน [ 1 ต.ค. 2564 ]162