องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
กองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่างนายธีรพงศ์ แป้นประจุน -ว่าง- -ว่าง- นายศุภชัย  วัชระสวัสดิ์
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  วิศวกรโยธาปฎิบัติการ  นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
 
นายโชคชัย  เกลี้ยงขำ นายทักษิณ  ศิลปวงศ์ นายบุญชบ  หยู่ตุ้ง นายศักดิ์ชาย  คงสังข์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(รถตักหน้าขุดหลัง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(รถเกรด)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(รถบด)
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)

นายเกชา  วัฒนพงษ์  นายไพรัช  จันทร์เจือ นายศุภกิจ  ปราชญ์จันทร์ -ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
นายศิริชัย  สำเภาพ่อค้า
นายอรุณ  โภคาเดช
นายพายุ  รองเมือง
พนักงานขับรถยนต์ คนงาน คนงาน