องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

     
  นางสาวปรีดา  ซ้วนลิ่ม  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
 
 

นางสาวนิศารัตน์  เสนขำ   - ว่าง -
 นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน
 


 นางสาวสุนิสา ชามโสม
 
 นางสาววนิสา  แซ่ภู่
 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ