องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 27 พ.ค. 2565 ]35
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]195
3 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]180
4 เรื่อง ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของ อบต.ปากแพรก [ 3 ก.พ. 2563 ]200
5 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]193