องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องรายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]20
2 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2566 (ไตรมาส 4) [ 12 ต.ค. 2566 ]19
3 ประกาศ ช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัย [ 21 ส.ค. 2566 ]22
4 ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นๆ [ 18 ส.ค. 2566 ]23
5 ประกาศกรมปศุสัตว์ [ 21 ก.ค. 2566 ]27
6 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2) [ 21 เม.ย. 2566 ]23
7 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 10 เม.ย. 2566 ]44
8 ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]37
9 เจตนารมย์ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) [ 21 มี.ค. 2566 ]55
10 ประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ก.พ. 2566 ]26
11 ประกาศ ช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัย [ 10 ก.พ. 2566 ]37
12 ข้อบัญญัติ อบต.ปากแพรก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]43
13 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1) [ 13 ม.ค. 2566 ]23
14 ประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]59
15 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 4) [ 20 ต.ค. 2565 ]54
16 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน 2565) [ 20 ต.ค. 2565 ]51
17 ประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานที่ราชการ อบต.ปากแพรก [ 20 ก.ย. 2565 ]65
18 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย [ 14 ก.ย. 2565 ]84
19 ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]48
20 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส [ 20 ก.ค. 2565 ]98
 
หน้า 1|2|3