องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 10 เม.ย. 2566 ]16
2 ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]9
3 เจตนารมย์ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) [ 21 มี.ค. 2566 ]28
4 ประกาศ ช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัย [ 10 ก.พ. 2566 ]11
5 ข้อบัญญัติ อบต.ปากแพรก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]12
6 ประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]28
7 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 4) [ 20 ต.ค. 2565 ]27
8 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน 2565) [ 20 ต.ค. 2565 ]27
9 ประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานที่ราชการ อบต.ปากแพรก [ 20 ก.ย. 2565 ]37
10 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย [ 14 ก.ย. 2565 ]55
11 ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]24
12 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส [ 20 ก.ค. 2565 ]68
13 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 3) [ 7 ก.ค. 2565 ]72
14 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 9 มิ.ย. 2565 ]69
15 ประกาศใช้บัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]71
16 นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา [ 1 ก.พ. 2565 ]67
17 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]50
18 การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 9 ธ.ค. 2564 ]69
19 เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือด้านการส่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า [ 6 ก.ย. 2564 ]205
20 เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือด้านการส่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า [ 2 ส.ค. 2564 ]163
 
หน้า 1|2