องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]6
2 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]6
3 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]7
4 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]6
5 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]5
6 ประชาสัมพันธ์ผู้เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 15 ธ.ค. 2565 ]11
7 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]7
8 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]6
9 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]6
10 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ก.ย. 2565 ]5
11 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]5
12 ประชาสัมพันธ์ผู้เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 15 ส.ค. 2565 ]9
13 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]8
14 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]7
15 ประชาสัมพันธ์ผู้เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 9 พ.ค. 2565 ]8
16 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]6
17 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]6
18 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]7
19 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]6
20 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]7
 
หน้า 1|2