องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]12
2 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]10
3 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]19
4 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 [ 18 ก.ย. 2566 ]37
5 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]8
6 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 [ 8 ก.ย. 2566 ]28
7 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]6
8 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 [ 5 ก.ย. 2566 ]26
9 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]29
10 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]5
11 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]27
12 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]35
13 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]8
14 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]34
15 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]31
16 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]29
17 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 8 ก.พ. 2566 ]5
18 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]31
19 ประชาสัมพันธ์ผู้เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 15 ธ.ค. 2565 ]35
20 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]25
 
หน้า 1|2