องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรีบนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ราย 6 เดือน พ.ศ.2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]40
2 รายงานผลการสำรจความพึงพอใจการให้บริการ [ 11 เม.ย. 2566 ]47
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ราย 6 เดือน ประจำปี 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]43
4 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]26
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]178
6 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 19 ก.พ. 2564 ]191
7 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 19 ก.พ. 2564 ]196
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 9 มิ.ย. 2563 ]191
9 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 2 มิ.ย. 2563 ]186
10 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 20 พ.ค. 2563 ]189
11 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลปรัโยชน์ส่วนร่วม [ 20 พ.ค. 2563 ]197
12 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 พ.ค. 2563 ]216
13 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 20 พ.ค. 2563 ]200
14 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน [ 19 พ.ค. 2563 ]234
15 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 พ.ค. 2563 ]196
16 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 พ.ค. 2563 ]200
17 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 11 พ.ค. 2563 ]183
18 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 พ.ค. 2563 ]214
19 รายการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต [ 6 พ.ค. 2563 ]237
20 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 พ.ค. 2563 ]186
 
หน้า 1|2