องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2567 ]24
2 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2567 ]15
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรีบนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ราย 6 เดือน พ.ศ.2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]55
4 รายงานผลการสำรจความพึงพอใจการให้บริการ [ 11 เม.ย. 2566 ]57
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ราย 6 เดือน ประจำปี 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]54
6 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]34
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]186
8 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 19 ก.พ. 2564 ]200
9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 19 ก.พ. 2564 ]205
10 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 9 มิ.ย. 2563 ]200
11 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 2 มิ.ย. 2563 ]197
12 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 20 พ.ค. 2563 ]199
13 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลปรัโยชน์ส่วนร่วม [ 20 พ.ค. 2563 ]208
14 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 พ.ค. 2563 ]225
15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 20 พ.ค. 2563 ]209
16 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน [ 19 พ.ค. 2563 ]243
17 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 พ.ค. 2563 ]206
18 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 พ.ค. 2563 ]210
19 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 11 พ.ค. 2563 ]192
20 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 พ.ค. 2563 ]223
 
หน้า 1|2