องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]128
2 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 19 ก.พ. 2564 ]146
3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 19 ก.พ. 2564 ]154
4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 9 มิ.ย. 2563 ]152
5 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 2 มิ.ย. 2563 ]144
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 20 พ.ค. 2563 ]143
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลปรัโยชน์ส่วนร่วม [ 20 พ.ค. 2563 ]154
8 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 พ.ค. 2563 ]171
9 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 20 พ.ค. 2563 ]155
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน [ 19 พ.ค. 2563 ]188
11 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 พ.ค. 2563 ]151
12 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 พ.ค. 2563 ]157
13 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 11 พ.ค. 2563 ]142
14 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 พ.ค. 2563 ]169
15 รายการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต [ 6 พ.ค. 2563 ]186
16 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 พ.ค. 2563 ]142
17 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 8 ต.ค. 2562 ]184
18 รายงานสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 7 ต.ค. 2562 ]189
19 คู่มือการปฏิบัติงาน อปท [ 7 ต.ค. 2562 ]189
20 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการสารบรรณ [ 3 ต.ค. 2562 ]151
 
หน้า 1|2