องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
มุมงานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ [ 28 ม.ค. 2565 ]32
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]17
3 การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน [ 20 ต.ค. 2564 ]88
4 เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ครั้งที่ 1) [ 7 มิ.ย. 2564 ]82
5 เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) [ 7 มิ.ย. 2564 ]78
6 เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งตามประกาศแผนอัตรากำลัง 3ปี งบประมาณ พ.ศ.2564-2566(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) [ 7 มิ.ย. 2564 ]83
7 เรื่อง ประกาศกำหนดตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และเลขที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 7 มิ.ย. 2564 ]86
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]100
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 เม.ย. 2564 ]83
10 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปั (64-66) ปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 1 เม.ย. 2564 ]85
11 การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 24 มี.ค. 2564 ]83
12 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย [ 4 ม.ค. 2564 ]4
13 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 12 ต.ค. 2563 ]78
14 เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 29 ก.ย. 2563 ]89
15 เรื่อง ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.ปากแพรก [ 29 ก.ย. 2563 ]82
16 เรื่อง ประกาศกำหนดตำแหน่ง ระดับตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ปากแพรก [ 29 ก.ย. 2563 ]86
17 เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งตามประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ.2564-2566 [ 29 ก.ย. 2563 ]75
18 การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 18 ก.ย. 2563 ]85
19 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ก.ย. 2563 ]88
20 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 10 ก.ค. 2563 ]85
 
หน้า 1|2