องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
มุมงานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.พ. 2566 ]0
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]3
3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]4
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร [ 26 ธ.ค. 2565 ]3
5 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) พนักงานหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 27 ก.ย. 2565 ]39
6 หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 26 ก.ย. 2565 ]34
7 หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ลว. 7 ก.ย.65 [ 26 ก.ย. 2565 ]25
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง รับโอน(ย้า่ย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565) [ 15 มิ.ย. 2565 ]55
9 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 20 พ.ค. 2565 ]93
10 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 20 พ.ค. 2565 ]81
11 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้(11พ.ค.65) [ 17 พ.ค. 2565 ]55
12 เรื่อง แจ้งซักซ้อมและจัดส่งแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2565(11พ.ค.65)) [ 17 พ.ค. 2565 ]46
13 เรื่อง การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพนังานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี(29เม.ย.65) [ 9 พ.ค. 2565 ]49
14 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติงานรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข [ 6 พ.ค. 2565 ]75
15 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 พ.ค. 2565 ]89
16 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ก.อบต.สุราษฎร์ธานี)ครั้งที่4 2565(27เม.ย.65) [ 28 เม.ย. 2565 ]48
17 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต.(28มี.ค.65) [ 31 มี.ค. 2565 ]52
18 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี2564(29มี.ค.65) [ 31 มี.ค. 2565 ]46
19 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี)(28มี.ค.65) [ 30 มี.ค. 2565 ]85
20 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์(15มี.ค.65) [ 18 มี.ค. 2565 ]48
 
หน้า 1|2|3|4|5|6