องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ


วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

 

ปากแพรกประตูสู่การท่องเที่ยว  การคมนาคมดี 
การเกษตรก้าวหน้า   ชาวประชามีสุข  ตามวิถีพอเพียง