องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 

 

 


  การประหยัดพลังงาน
    การประหยัดพลังงาน
  วันปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ 18 พฤษภาคม ของทุกปี
    วันปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ 18 พฤษภาคม ของทุกปี
  กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม ประจำเดือนมีนาคม 2562
    กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม ประจำเดือนมีนาคม 2562
  การรณรงค์ลดโลกร้อน
    การรณรงค์ลดโลกร้อน
 


 
 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555