องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 

 

 


  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ลดปริมาณขยะ ง่ายนิดเดียวด้วยหลัก 3R
   

ลดปริมาณขยะ ง่ายนิดเดียวด้วยหลัก 3R

  ประกาศใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคั...
    ประกาศใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563
  ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชม. วันเข้าพรรษ...
    ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชม. วันเข้าพรรษา 16 กรกฏาคม 2562 และ วันอาสาฬหบูชา 17 กรกฎาคม 256...
 


 
 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555