องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
มุมงานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน [ 20 ต.ค. 2564 ]2
2 การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 24 มี.ค. 2564 ]2
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 12 ต.ค. 2563 ]56
4 การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 18 ก.ย. 2563 ]2
5 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 10 ก.ค. 2563 ]2
6 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 27 พ.ค. 2563 ]87
7 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 27 พ.ค. 2563 ]70
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ม.ค. 2563 ]82
9 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 16 ธ.ค. 2562 ]74
10 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 14 ต.ค. 2562 ]72
11 ประกาศ อบต.ปากแพรก เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 1 ต.ค. 2562 ]72
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 19 ก.ย. 2562 ]82
13 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 9 ก.ค. 2562 ]73
14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 16 พ.ค. 2562 ]79
15 คลังความรู้ (KM) งานการเจ้าหน้าที่ [ 4 ม.ค. 2562 ]198
16 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน [ 1 ต.ค. 2561 ]68