องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
มุมงานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 27 พ.ค. 2563 ]26
2 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 27 พ.ค. 2563 ]15
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ม.ค. 2563 ]25
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 16 ธ.ค. 2562 ]15
5 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 14 ต.ค. 2562 ]13
6 ประกาศ อบต.ปากแพรก เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 1 ต.ค. 2562 ]14
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 19 ก.ย. 2562 ]28
8 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 9 ก.ค. 2562 ]13
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 16 พ.ค. 2562 ]21
10 คลังความรู้ (KM) งานการเจ้าหน้าที่ [ 4 ม.ค. 2562 ]8
11 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน [ 1 ต.ค. 2561 ]15