องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง
     นางสิรินันท์  ลั่นนาวา    
    ครู    
 
 นางสาวขวัญจิตร  ดำรื่น    นางสาวหทัยรัตน์  เกิดวัน
 ผู้ดูแลเด็ก
   ผู้ดูแลเด็ก 
    นางจิตลวรรณ  รอดนิตย์

     ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)