วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
วัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป)
4  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ)จำนวน 1,824 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม - อนามัยบ้านใน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถเกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อยางรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) พร้อมเกรดเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง