องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 330 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 (ครั้งที่ 2) [ 25 ก.ค. 2562 ]6
2 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [ 10 ก.ค. 2562 ]5
3 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]14
4 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]14
5 ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบดล้อเหล็กขนาด 10 ตัน [ 8 พ.ค. 2562 ]34
6 รายชื่อเด็กแรกเกิดให้มากรอกเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ อบต.ปากแพรก [ 20 ก.พ. 2562 ]86
7 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]15
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2561-2563) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]17
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป้ายลูกหมี-เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 10 บ้านเขาวง [ 14 ธ.ค. 2561 ]91
10 แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลปากแพรก เรื่องระวังฝนตกหนัก [ 21 พ.ย. 2561 ]88
11 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป้ายลูกหมี-เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 10 บ้านเขาวง [ 19 พ.ย. 2561 ]93
12 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]15
13 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]17
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อลูกรัง-เขาหลวง หมู่ที่ 13 [ 12 ต.ค. 2561 ]83
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแร่-ชลประทาน หมู่ที่ 3 [ 12 ต.ค. 2561 ]87
16 การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]85
17 การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]84
18 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]84
19 6. นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]11
20 7.แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2552 [ 1 ต.ค. 2561 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17