องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 พ.ค. 2563 ]20
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 พ.ค. 2563 ]25
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 พ.ค. 2563 ]21
4 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 542 ]164
5 แบบเปิดเผยรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25 58 [ 30 พ.ย. 542 ]161
6 แบบติดตามผลการดำเนินงาน [ 30 พ.ย. 542 ]158
7 แบบประมาณการผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]160
8 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างปี 2558 [ 30 พ.ย. 542 ]154
9 รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]160
10 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ปีงบประมาณ 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]157