องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแดง-ป่าอม หมู่ที่ 6 [ 1 พ.ค. 2562 ]8
2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-ช่องแก้ว หมู่ที่ 15 [ 1 พ.ค. 2562 ]7
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองคราม-ป่าอม หมู่ที่ 8 [ 1 พ.ค. 2562 ]7
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายนายเสมอ-เขาหลักไก่ หมู่ที่ 1 [ 19 เม.ย. 2562 ]68
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกวิภาวดี (บ้านใน) หมู่ที่ 1 [ 19 เม.ย. 2562 ]70
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิจิตร-ไชยคราม หมู่ที่ 2 [ 19 เม.ย. 2562 ]69
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบรางวีสายบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 [ 19 เม.ย. 2562 ]69
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพลงบอกจำลอง หมู่ที่ 13 [ 19 เม.ย. 2562 ]72
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-ช่องแก้ว หมู่ที่ 15 [ 19 เม.ย. 2562 ]70
10 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองคราม - ป่าอม หมู่ที่ 8 [ 19 เม.ย. 2562 ]72
11 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแดง - ป่าอม หมู่ที่ 6 [ 19 เม.ย. 2562 ]70
12 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายป่าอม-กงหนิง หมู่ที่ 6 [ 27 มี.ค. 2562 ]68
13 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อเหลี่ยมซอยไม้ขีด หมู่ที่ 11 [ 27 มี.ค. 2562 ]69
14 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายเก็บน้ำคลองเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 [ 27 มี.ค. 2562 ]66
15 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายเก็บน้ำคลองเหมน หมู่ที่ 6 [ 27 มี.ค. 2562 ]66
16 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงดาดคอนกรีตพร้อมถนน สายดินแดง-ท่าโก หมู่ที่ 9 [ 27 มี.ค. 2562 ]66
17 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงดาดคอนกรีตพร้อมถนน สายบ้านนายสุนทร หมู่ที่ 9 [ 27 มี.ค. 2562 ]66
18 เปืดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) จำนวน 1,824 ลบ.ม. [ 27 ก.พ. 2562 ]68
19 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) จำนวน 1,824 ลบ.ม. [ 27 ก.พ. 2562 ]68
20 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม-อนามัยบ้านใน หมู่ที่ 1 [ 27 ก.พ. 2562 ]67
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7