องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 266 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนช้างร้อง เชื่อม ม.2 ต.สี่ขีด หมู่ที่ 11 [ 22 ก.ย. 2563 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 5,7 บ้านคอกช้าง ตำบลปากแพรก [ 21 ก.ย. 2563 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายป่าอม-เขาแดง หมู่ที่ 6 บ้านป่าอม ตำบลปากแพรก [ 21 ก.ย. 2563 ]0
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 7 [ 18 ก.ย. 2563 ]2
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่าวสิชล หมู่ที่16 [ 18 ก.ย. 2563 ]2
6 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาเหมนหมู่ที่ 4 ต่อเขต หมู่ที่ 8 [ 18 ก.ย. 2563 ]2
7 ประกาศประกวดราคาจ้า่งก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 7 [ 18 ก.ย. 2563 ]3
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่าวสิชล หมู่ที่ 16 [ 18 ก.ย. 2563 ]5
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 7 [ 18 ก.ย. 2563 ]0
10 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่าวสิชล หมู่ที่ 16 [ 18 ก.ย. 2563 ]0
11 ประกาศข้อมุลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 [ 15 ก.ย. 2563 ]1
12 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายป่าอม-เขาแดง หมู่ที่ 6 บ้านป่าอม ตำบลปากแพรก [ 9 ก.ย. 2563 ]0
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาางธรรมชาติ สายป่าอม-เขาแดง หมู่ที่ 6 บ้านป่าอม ตำบลปากแพรก [ 9 ก.ย. 2563 ]6
14 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 5,7 บ้านคอกช้าง ตำบลปากแพรก [ 9 ก.ย. 2563 ]4
15 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 5,7 บ้านคอกช้าง ตำบลปากแแพรก [ 9 ก.ย. 2563 ]0
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายป่าอม-เขาแดง หมู่ที่ 6 บ้านป่าอม ตำบลปากแพรก [ 2 ก.ย. 2563 ]6
17 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 5,7 บ้านคอกช้าง ตำบลปากแพรก [ 2 ก.ย. 2563 ]5
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาเหมน หมู่ที่ 4 ต่อเขต หมู่ที่ 8 [ 20 ส.ค. 2563 ]6
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 [ 20 ส.ค. 2563 ]4
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนช้างร้อง เชื่อม ม.2 ต.สี่ขีด หมู่ที่ 11 [ 20 ส.ค. 2563 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14