องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จำนวน 3 หลัง) และถังน้ำฝน ฝ.30 (จำนวน 6 ลูก) [ 18 มิ.ย. 2563 ]12
2 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารเรียน ศพด.บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 [ 15 มิ.ย. 2563 ]2
3 ประกาศสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวงค์ หมู่ที่ 2 [ 1 มิ.ย. 2563 ]5
4 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อลูกรัง-ดอนเสาธง หมู่ที่3,13 [ 21 พ.ค. 2563 ]10
5 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาวง หมู่ที่ 12 [ 21 พ.ค. 2563 ]10
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกยกระดับถนนสาย ช่องแก้ว-บ่อวัว หมู่ที่ 15 [ 13 พ.ค. 2563 ]15
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวงค์ หมู่ที่ 2 [ 13 พ.ค. 2563 ]17
8 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 12 พ.ค. 2563 ]10
9 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ [ 1 พ.ค. 2563 ]22
10 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเวฬุวัน-บ้านนายเหว้ง หมู่ที่ 1 [ 1 พ.ค. 2563 ]14
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อลูกรัง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 3,13 [ 30 เม.ย. 2563 ]15
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาวง หมู่ที่ 12 [ 30 เม.ย. 2563 ]13
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกยกระดับถนนสาย ช่อง-แก้ว หมู่ที่ 15 [ 27 เม.ย. 2563 ]16
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวงค์ หมู่ที่ 2 [ 27 เม.ย. 2563 ]15
15 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเวฬุวัน-บ้านนายเหว้ง หมู่ที่ 1 [ 21 เม.ย. 2563 ]17
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ [ 16 เม.ย. 2563 ]20
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวงค์ หมู่ที่ 2 [ 9 เม.ย. 2563 ]20
18 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกยกระดับถนนสาย ช่องแก้ว-บ่อวัว หมู่ที่ 15 [ 9 เม.ย. 2563 ]17
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวงค์ หมู่ที่ 2 [ 9 เม.ย. 2563 ]19
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบุกเบิกยกระดับถนนสาย ช่องแก้ว-บ่อวัว หมู่ที่ 15 [ 9 เม.ย. 2563 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11