องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 167 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาวง หมู่ที่ 12 [ 20 ม.ค. 2563 ]1
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อลูกรัง - ดอนเสาธง หมู่ที่ 3,13 [ 20 ม.ค. 2563 ]1
3 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยก-ป่าอม บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 [ 10 ม.ค. 2563 ]5
4 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 [ 10 ม.ค. 2563 ]4
5 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาวง หมู่ที่ 12 [ 10 ม.ค. 2563 ]5
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายนายเสมอ-เขาหลักไก่ หมู่ที่ 1 [ 6 ม.ค. 2563 ]1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยก-ป่าอม บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 [ 23 ธ.ค. 2562 ]9
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาวง หมู่ที่ 12 [ 23 ธ.ค. 2562 ]7
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 [ 16 ธ.ค. 2562 ]12
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยก-ป่าอม บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 [ 9 ธ.ค. 2562 ]13
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาวง หมู่ที่ 12 [ 9 ธ.ค. 2562 ]14
12 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยก-ป่าอม บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 [ 29 พ.ย. 2562 ]15
13 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาวง หมู่ที่ 12 [ 29 พ.ย. 2562 ]15
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 [ 28 พ.ย. 2562 ]18
15 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 [ 22 พ.ย. 2562 ]31
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมน บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 [ 24 ต.ค. 2562 ]28
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 [ 4 ต.ค. 2562 ]41
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมน บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 [ 4 ต.ค. 2562 ]23
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแทง-บ้านนายนบ หมู่ที่ 12 [ 25 ก.ย. 2562 ]32
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมน บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 [ 23 ก.ย. 2562 ]33
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9