องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 181 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาวง หมู่ที่ 12 [ 3 เม.ย. 2563 ]0
2 ประกวดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อลูกรัง-ดอนเสาธง หมู่ที่3,13 [ 3 เม.ย. 2563 ]0
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ [ 19 มี.ค. 2563 ]7
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ [ 19 มี.ค. 2563 ]4
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562-เดือนธันวาคม 2562 [ 18 มี.ค. 2563 ]5
6 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อลูกรัง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 3,13 [ 18 มี.ค. 2563 ]6
7 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาวง หมู่ที่ 12 [ 18 มี.ค. 2563 ]5
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อลูกรัง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 3,13 [ 4 มี.ค. 2563 ]13
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาวง หมู่ที่ 12 [ 4 มี.ค. 2563 ]11
10 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อลูกรัง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 3,13 [ 27 ก.พ. 2563 ]17
11 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาวง หมู่ที่ 12 [ 27 ก.พ. 2563 ]12
12 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อลูกรัง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 3,13 [ 26 ก.พ. 2563 ]12
13 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาวง หมู่ที่ 12 [ 26 ก.พ. 2563 ]11
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ [ 22 ม.ค. 2563 ]22
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาวง หมู่ที่ 12 [ 20 ม.ค. 2563 ]23
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อลูกรัง - ดอนเสาธง หมู่ที่ 3,13 [ 20 ม.ค. 2563 ]23
17 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยก-ป่าอม บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 [ 10 ม.ค. 2563 ]25
18 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 [ 10 ม.ค. 2563 ]21
19 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาวง หมู่ที่ 12 [ 10 ม.ค. 2563 ]24
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายนายเสมอ-เขาหลักไก่ หมู่ที่ 1 [ 6 ม.ค. 2563 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10