องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 308 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 [ 5 เม.ย. 2564 ]3
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 [ 5 เม.ย. 2564 ]4
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 [ 5 เม.ย. 2564 ]2
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 [ 5 เม.ย. 2564 ]2
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 [ 26 มี.ค. 2564 ]2
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 [ 26 มี.ค. 2564 ]3
7 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายมีชัย-มีโชค หมู่ที่ 9,14 ตำบลปากแพรก [ 17 ก.พ. 2564 ]11
8 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายเขาเหมน หมู่ที่ 4,6,8 ตำบลปากแพรก [ 15 ก.พ. 2564 ]8
9 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 [ 26 ม.ค. 2564 ]24
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายเขาเหมน หมู่ที่ 4,6,8 ตำบลปากแพรก [ 25 ม.ค. 2564 ]29
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายมีชัย-มีโชค หมู่ที่ 9,14 ตำบลปากแพรก [ 25 ม.ค. 2564 ]28
12 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวิเชียร แซ่อุย หมู่ที่ 12 [ 19 ม.ค. 2564 ]22
13 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 [ 18 ม.ค. 2564 ]24
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายมีชัย-มีโชค หมู่ที่ 9,14 ตำบลปากแพรก [ 4 ม.ค. 2564 ]36
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายเขาเหมน หมู่ที่ 4,6,8 ตำบลปากแพรก [ 4 ม.ค. 2564 ]32
16 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายมีชัย-มีโชค หมู่ที่ 9,14 ตำบลปากแพรก [ 25 ธ.ค. 2563 ]37
17 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายเขาเหมน หมู่ที่ 4,6,8 ตำบลปากแพรก [ 25 ธ.ค. 2563 ]34
18 ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายมีชัย-มีโชค หมู่ที่ 9,14 ตำบลปากแพรก [ 25 ธ.ค. 2563 ]2
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายเขาเหมน หมู่ที่ 4,6,8 ตำบลปากแพรก [ 25 ธ.ค. 2563 ]2
20 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 7 [ 24 ธ.ค. 2563 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16