องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กองช่าง

 
นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
  นายสุทธิลัษณ์  ชนะภักดี นายณัฐวุฒิ  ทองชิดเชื้อ นายศรศักดิ์  ศรีดง   -ว่าง-
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  วิศวกรโยธาปฎิบัติการ  นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
นายโชคชัย  เกลี้ยงขำ นายทักษิณ  ศิลปวงศ์ นายบุญชบ  หยู่ตุ้ง นายศักดิ์ชาย  คงสังข์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(รถตักหน้าขุดหลัง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(รถเกรด)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(รถบด)
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
นายเกชา  วัฒนพงษ์  นายไพรัช  จันทร์เจือ นายศุภกิจ  ปราชญ์จันทร์ นางสาวจันทร์จิรา  ลิ้มสุวรรณ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
นายศิริชัย  สำเภาพ่อค้า
นายอรุณ  โภคาเดช
นายพายุ  รองเมือง
พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป