องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
  การรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ[วันที่ 2015-04-08][ผู้อ่าน 212]
 
  รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ , ผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยัง...[วันที่ 2014-10-01][ผู้อ่าน 578]
 
  กรีฑา กีฬานักเรียน ประชาชน ต้านยาเสพติด เพื่อความป...[วันที่ 2014-08-05][ผู้อ่าน 310]
 
  เวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นเพื่อปฏิรูป[วันที่ 2014-08-01][ผู้อ่าน 738]
 
  สงกรานต์ประจำปี 2557[วันที่ 2014-04-21][ผู้อ่าน 598]
 
  การรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ[วันที่ 2014-01-09][ผู้อ่าน 663]
 
  ขอเชิญชวน น้องๆ ร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2557 ข...[วันที่ 2014-01-06][ผู้อ่าน 902]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เชิญร่วมงานวันเฉลิมพร...[วันที่ 2013-11-22][ผู้อ่าน 1023]
 
  ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการและ...[วันที่ 2013-09-17][ผู้อ่าน 997]
 
  Core Team ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำป...[วันที่ 2013-04-30][ผู้อ่าน 1150]
 
  กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2556[วันที่ 2013-04-23][ผู้อ่าน 1007]
 
  โครงการศึกษาดูงาน จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[วันที่ 2013-04-04][ผู้อ่าน 376]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9