องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

      นายปราโมทย์ เพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เพื่อพิจารณาห้วงระยะเวลาที่จะดำเนินการโครงการต่างๆ ตามร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ประเด็นการมีส่วนร่วม

      คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่วมกำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินการโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

          จำนวนผู้มีส่วนร่วม วันที่ 18 ตุลาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 15 คน

ผลจากการมีส่วนร่วม

          คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีมติเห็นด้วยกับห้วงระยะเวลาในการดำเนินการโครงการต่างๆ ในช่วงไตรมาสที่ 1 - 4 ในร่างแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

          เพื่อนำร่างแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปจัดทำเป็นแผนดำเนินงานตามห้วงระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกลงมติ และสามารถดำเนินการในโครงการต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2023-06-12
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-09
2023-04-28
2023-04-27
2023-03-31
2023-03-23
2023-03-13
2023-02-28