องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
  กิจกรรมการประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำ...[วันที่ 2021-03-10][ผู้อ่าน 730]
 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[วันที่ 2020-10-30][ผู้อ่าน 533]
 
  ลดปริมาณขยะ ง่ายนิดเดียวด้วยหลัก 3R[วันที่ 2020-10-30][ผู้อ่าน 492]
 
  ประกาศใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคั...[วันที่ 2020-10-30][ผู้อ่าน 408]
 
  ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชม. วันเข้าพรรษ...[วันที่ 2020-10-30][ผู้อ่าน 305]
 
  การประหยัดพลังงาน[วันที่ 2020-02-07][ผู้อ่าน 416]
 
  วันปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ 18 พฤษภาคม ของทุกปี[วันที่ 2019-06-20][ผู้อ่าน 590]
 
  กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม ประจำเดือนมีนาคม 2562[วันที่ 2019-03-06][ผู้อ่าน 709]
 
  การรณรงค์ลดโลกร้อน[วันที่ 2019-03-01][ผู้อ่าน 400]
 
  ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย [วันที่ 2016-07-25][ผู้อ่าน 1794]
 
  ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ[วันที่ 2016-06-20][ผู้อ่าน 1095]
 
  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559[วันที่ 2016-04-07][ผู้อ่าน 1176]
 

|1|2หน้า 3|4|5