องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
  กิจกรรมเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย[วันที่ 2023-01-31][ผู้อ่าน 15]
 
  กิจกรรมวันเด็ก[วันที่ 2023-01-20][ผู้อ่าน 18]
 
  นายกประชุมมอบหมายนโยบาย[วันที่ 2023-01-10][ผู้อ่าน 14]
 
  ปรับปรุงอาคารตลาดสดบ้านใน[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็...[วันที่ 2022-12-24][ผู้อ่าน 11]
 
  ประกาศ การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า...[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 90]
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยระดับอำเภ...[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 21]
 
  ชุมชนนำร่องในการส่งเสริมการส่วนร่วมของชุมชนในการคั...[วันที่ 2022-11-17][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเทียว[วันที่ 2022-11-02][ผู้อ่าน 20]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกแ...[วันที่ 2022-10-19][ผู้อ่าน 70]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก[วันที่ 2022-10-18][ผู้อ่าน 88]
 
  กิจกรรมตรวจสุขภาพโครงการผู้สูงอายุ ประจำปี 2565[วันที่ 2022-09-30][ผู้อ่าน 10]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9