องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
  โครงการรักษ์ป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน(กิจกรรมวันต้นไ...[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 169]
 
  ประชุมการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 141]
 
  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 139]
 
  ประชุมคณะกรรมศูนย์ช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนตำบลปา...[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 75]
 
  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 61]
 
  กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม[วันที่ 2021-12-05][ผู้อ่าน 78]
 
  วันปิยมหาราช[วันที่ 2021-10-21][ผู้อ่าน 100]
 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหาร่สวนตำบลป...[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 436]
 
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 89]
 
  กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ[วันที่ 2021-05-05][ผู้อ่าน 60]
 
  การประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือแล...[วันที่ 2021-03-26][ผู้อ่าน 790]
 
  โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ[วันที่ 2021-03-15][ผู้อ่าน 65]
 

|1หน้า 2|3|4|5