องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
 


ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา


วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายกปราโมทย์ เพชรรัตน์ นายก อบต.ปาแพรก พร้ออมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชกลุ่มผู้ใช้น้ำ หมู่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

2024-07-01
2024-04-22
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-20
2024-03-19