องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
คำสั่ง


คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ