องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
คำสั่ง


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด ประจำปี 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง ประจำปี 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง ประจำปี 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษาฯ ประจำปี 2563
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ