องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


งบแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ