องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนยุทธศาสตร์ ปี 2557 - 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2557 - 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ