องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน


รายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ