องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 
หลักเกณฑ์และเงือนไชเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ