องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร
 
การสอบแข่งข้นเพือบรรจุคุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการครหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ