องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร
 
การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารของ อบต.กรณีไม่มีบัญชีหรือผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ีว่างเกิน 60 วัน
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ