องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน


รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563
 
นำส่งรายงานประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปี 2563
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ