องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน


รายงานการสอบทานการจัดทำทะเบียนคุมวันลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการสอบทานการจัดทำทะเบียนคุมวันลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ