องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


ปรับปรุงถนน


พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุด นำโดยท่านรองเกียรติศักดิ์ สุรินทวงค์ รองนายก อบต.ปากแพรก พร้อมทีมกองช่าง ขุด ดัน พร้อมพัฒนา 👍🏻

2023-09-01
2023-06-12
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-09
2023-04-28
2023-04-27
2023-03-31
2023-03-23
2023-03-13