องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


คณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองศก


ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุตำบลปากแพรก ☺️☺️☺️

2023-09-01
2023-06-12
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-09
2023-04-28
2023-04-27
2023-03-31
2023-03-23
2023-03-13