องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


คณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองศก


ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุตำบลปากแพรก ☺️☺️☺️

2024-04-22
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18