องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว


พัฒนาแหล่งท้องเที่ยวก่อนเทศกาลวันหยุดยาว

"น้ำตกวิภาวดี(บ้านใน) สะอาด ปราศจากขยะ"

#ขอขอบคุณ 🌹

💠ทีมงาน อบต.ปากแพรก👍🏻

💠ทีมงาน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.ปากแพรก👍🏻

💠ทีมงาน อสม.👍🏻

💠ทีมงาน อถล.👍🏻

💠ทีมงานบริหารจัดการขยะ อบต.ปากแพรก👍🏻

💠จิตอาสาทุกท่าน👍🏻

🌹ขอบคุณครับ🌹

2024-04-22
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18