องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


จุดตรวจเทศกาลสงกรานต์


การปฎิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนน้ำตกวิภาวดี และด่านชุมชนบ้านคลองคราม ร่วมด้วยช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

🙏🏻🙏🏻ขอบขอบคุณทุกภาคส่วน

#สมาชิกสภา อบต.ปากแพรก

#ผู้ใหญ่บ้าน และผูู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปากแพรก

#เจ้าพนักงานป้องกัน และเจ้าหน้าที่ อบต.ปากแพรก

#สมาชิก อปพร.อบต.ปากแพรก

#ประชาชนจิตอาสา

2023-09-01
2023-06-12
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-09
2023-04-28
2023-04-27
2023-03-31
2023-03-23
2023-03-13