องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


บริจาคชุดตรวจ ATK ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก


ขอขอบคุณ บริษัท สยามเฮลตี้เวิลด์ จำกัด บริจาคชุดตรวจ ATK ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก 🥰🙏

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มอบให้ รพ.สต.ปากแพรก  และ รพ.สต.บ้านใน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่





2023-09-01
2023-06-12
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-09
2023-04-28
2023-04-27
2023-03-31
2023-03-23
2023-03-13