องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


โครงการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน


วันที่ 17 มิถุนายน  2565  นายปราโมทย์  เพชรรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  นายเกียรติศักดิ์  สุรินทวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  พร้อมด้วยนายธเนศ  เดชมณี  สมาชิก อบจ.เขตอำเภอดอนสัก  นายปิยวัฒน์  ชายเมฆ  หัวหน้าสำนักปลัด  นายวุฒิภัทร  เกลาเกลี้ยง  ทีมงานกองช่าง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ทีมงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  นายนายจุตพร  นุ่นทอง  ลงพื้นที่โครงการขุดลอกคลองที่ตื้นเขินสาเหตุเกิดจากอุทกภัยพื้นที่ร้อยต่อ หมู่ที่ 9 ท่าอุแท เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 

2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-16
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-05-31
2022-05-25
2022-05-25