องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ม.9


วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายปราโมทย์ เพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มอบหมาย นายปิยวัฒน์  ชายเมฆ  หัวหน้าสำนักปลัด  นายวุฒิภัทร  เกลาเกลี้ยง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ลงพื้นที่โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-12