องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ม.9


วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายปราโมทย์ เพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มอบหมาย นายปิยวัฒน์  ชายเมฆ  หัวหน้าสำนักปลัด  นายวุฒิภัทร  เกลาเกลี้ยง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ลงพื้นที่โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-16
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-05-31
2022-05-25
2022-05-25