องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ม.9


วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายปราโมทย์  เพชรรัตน์ มอบหมาย นายปิยวัฒน์  ชายเมฆ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นายวุฒิภัทร  เกลาเกลี้ยง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ นายอรุณ  เสียงใหญ่ ส.อบต.ม.9 ลงพื้นที่ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ม.9 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-16
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-05-31
2022-05-25
2022-05-25