องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ม.9 ต.ปากแพรก


วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายปราโมทย์  เพชรรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  มอบหมาย  นายปิยวัฒน์  ชายเมฆหัวหน้าสำนัก ปลัด อบต นายวุฒิภัทร  เกลาเกลี้ยง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนาย อรุณ  เสียงใหญ่ ส.อบต. ม.9 ลงพื้นที่ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ม.9 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-12